Największa inwestycja w gminie Kórnik

Na terenie gminy Kórnik, w miejscowości Kamionki pod Poznaniem, powstaje nowoczesny kompleks szkół. Całość będzie obejmowała żłobek, przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Pierwszy etap inwestycji, czyli szkoła podstawowa jest już na ukończeniu. Teraz trwają prace wykończeniowe w środku i na zewnątrz budynku.

Jako firma specjalizująca się projektowaniem i zakładaniem terenów zieleni, często uczestniczymy w realizacjach inwestycji publicznych.

Tym razem prace obejmują:

- przesadzanie lip drobnolistnych,
- sadzenie nowych drzew i krzewów,
- założenie trawników na podstawie istniejącego projektu zagospodarowania przestrzeni.Roboty rozpoczęliśmy od przesadzania drzew kolidujących z planowaną inwestycją.

żółta koparka