Założenia publiczne

mała fontanna w parkuDo zakresu świadczonych przez nas usług należy mi.in. zakładanie terenów zieleni w przestrzeni publicznej. Zajmujemy się zakładaniem i utrzymaniem zieleni w miastach i mniejszych miejscowościach. Nawiązujemy współpracę z deweloperami, zarządcami nieruchomości oraz instytucjami i organami administracji. Wspólnie z naszymi Klientami dążymy do tego, aby w miejskie i gminne otoczenie wpleść możliwie najwięcej różnorodnej, naturalnej roślinności. Zajmujemy się zakładaniem publicznych:

  • skwerów,
  • zieleńców, 
  • trawników,
  • parków spacerowo-wypoczynkowych,
  • zieleni osiedlowej przy budynkach wielorodzinnych,
  • zieleni ulicznej,
  • zielonych terenów rekreacyjnych. 

Przestrzeń zagospodarowujemy od podstaw, jeszcze na etapie planowania czy budowy inwestycji. Modernizujemy również zastaną infrastrukturę. Każdy etap rac konsultujemy z Inwestorem, w czym pomaga przygotowanie dokładnych wizualizacji projektów

Normy przestrzeni biologicznie czynnej w miastach

Regulacje prawne, które obecnie są w fazie projektu, przewidują ustalenie norm wielkości przestrzeni biologicznie czynnej w miastach. Generalny konserwator zabytków w porozumieniu z lokalnymi współpracownikami postuluje, aby zazielenienie skwerów, rynków i trawników stało się obowiązkiem władz samorządowych. Tym samym w niedługim czasie w planach zagospodarowania przestrzeni publicznej będzie pojawiało się coraz więcej rozwiązań ekologicznych, aby sprostać nowym wytycznym. Dzięki takim regulacjom jakość życia mieszkańców miast będzie miała szansę znacznie się poprawić.