przygotowanie terenu pod nowy trawnik

Przestrzeń publiczna

W przestrzeni publicznej nie poprzestajemy jedynie na zieleni miejskiej. Wykonujemy ogródki przedszkolne, zagospodarowujemy tereny przy firmach. Realizujemy również znacznie większe projekty, które służą mieszkańcom miast i gmin.


miejski park

Realizacje publiczne

projekt parku z placami

Wizualizacje publiczne